ارتباط با ما

نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

ارتباط با ما

مرکز پیش دبستانی و ابتدایی یاقوت شغبه 1: خیابـان محتـشـم کاشانی، نوقـطار، خیابان بیگدلی، کوچـه 4، پلاک 6 75 متـری عمـار یـاسر، بلوار تعـاون، خیابان پیام نـور، نـور 3، پلاک 6 تلفن: 09191540256 /37781860 / 09129174603 شعبه 2: خیابان مدرس، مدرس یک، انتـهای خیابان توانـیر، طالب حقیـقی شمالی، پلاک 104 تلفن: 09191540256 / 36670189

پاسخگوئی:

24 ساعت